Sprężarka, inaczej zwana kompresorem, jest jednym z najważniejszych elementów klimatyzacji. Służy do zasysania czynnika chłodzącego z parownika oraz odpowiada za jego transport do skraplacza. Awaria tego komponentu uniemożliwia chłodzenie, a ponadto naraża właścicieli samochodów na duże wydatki. Szczególnie kosztowna okazuje się wymiana tej części, dlatego, aby jej uniknąć, o sprężarkę trzeba odpowiednio dbać. Niekiedy jednak nawet mimo regularnych przeglądów, nieprawidłowościom nie da się zapobiec. W takich przypadkach najkorzystniejszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się regeneracja sprężarki. Na czym ona polega i kiedy jest możliwa?

Kiedy warto poddać sprężarkę regeneracji?

O tym, czy sprężarka kwalifikuje się do regeneracji, powinien zdecydować fachowiec. Niemniej w większości przypadków można przywrócić kompresor do pełnej sprawności bez konieczności jego wymiany, niezależnie od tego, co jest przyczyną nieprawidłowości. Warto przy tym wiedzieć, że przyczyn awarii sprężarki może być co najmniej kilka. Najczęściej powodem nieprawidłowości jest zużycie kompresora. Oprócz tego usterki mogą być też wynikiem braku czynnika chłodzącego lub przedostających się do układu zanieczyszczeń.

Etapy regeneracji sprężarki klimatyzacji

Regeneracja sprężarek klimatyzacji to wieloetapowa procedura, którą rozpoczyna przyjęcie kompresora do serwisu. Następnie fachowcy poddają komponent szczegółowej ocenie oraz wstępnie określają przyczynę usterki. Kolejnym krokiem jest rozebranie sprężarki na części w celu wymiany wadliwych elementów. Na nowe najczęściej wymienia się uszczelnienia, tłoczki i łożyska. Pozostałe elementy poddaje się dokładnemu czyszczeniu. Do tego celu wykorzystuje się m.in. ultradźwięki. Przedostatnim etapem regeneracji jest ponowne złożenie elementów w całość oraz montaż uszczelnień. Cały proces wieńczy przeprowadzenie testów sprawności. Jeżeli testy nie wykażą nieprawidłowości, regeneracja zostaje zakończona sukcesem, a naprawiony kompresor może działać niezawodnie nawet przez kilka kolejnych lat.