Bez klimatyzacji nie ma mowy o komfortowej podróży samochodem w lecie. Samo jej posiadanie jednak nie wystarczy. Aby klimatyzacja spełniała swoje funkcje, należy o nią regularnie dbać. W przeciwnym razie może dojść do kosztownej awarii. Powodów usterek może być co najmniej kilka. Wśród tych najbardziej popularnych wymienia się uszkodzenie sprężarki lub inaczej kompresora klimatyzacji. Sprawdź, do czego służy to urządzenie oraz dowiedz się, co może przyczyniać się do nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Jakie funkcje pełni sprężarka klimatyzacji?

Sprężarka klimatyzacji to rodzaj niewielkiej pompy, która pełni dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, wymusza ruch czynnika chłodzącego w układzie, a po drugie, prowadzi do jego sprężenia, co ma duże znaczenie w procesie obniżania temperatury. Kompresor zasysa czynnik z parownika, a następnie odpowiada za wtłoczenie go do skraplacza. Jego nieprawidłowe działanie automatycznie zaburza pracę całego układu, gdyż niewłaściwie działająca pompa, uniemożliwia transmisję czynnika chłodzącego. Sprężarka klimatyzacji pracuje w trudnych warunkach, dlatego urządzenie jest jednym z najbardziej narażonych na zużycie elementów układu. Rozwiązaniem problemu jest wówczas albo wymiana, albo regeneracja kompresora klimatyzacji.

Co może być powodem uszkodzenia kompresora?

Zużycie kompresora w wyniku eksploatacji nie jest jednak jedynym powodem awarii. Problem ze sprężarką może pojawić się dużo wcześniej. Za przyczynę uszkodzenia można uznać np. zbyt małą ilość czynnika chłodzącego. Następstwem braku czynnika chłodzącego w układzie jest brak oleju, który najczęściej prowadzi do zatarcia urządzenia. Przyczyną nieprawidłowości może być też nadmiar wody w układzie, który może wynikać z nieszczelności parownika. Problemem często są również przedostające się do układu zanieczyszczenia. Brud osiada na iglicy zaworu ciśnieniowego kompresora, co uniemożliwia jego prawidłową pracę. Powodem awarii sprężarki często bywa też niska wydajność skraplacza, która prowadzi do przegrzania pompy.